Ἐτικέττες

, ,

Τὴν προηγούμενη Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2012, προσεκλήθη ὁ Προϊστάμενος τῆς Στέγης Γερόντων τῆς Ἐνορίας μας Ἀρχιμ. Φιλόθεος Νικολάκης ἀπὸ τὴν κ.Τιμοθέα Πατζίκα σὲ μιὰ ἐκδήλωση γιὰ τὰ 30 χρόνια ἐθελοντισμοῦ στὴν Αἰσθητικὴ τῆς ὁμάδος στὴν ὁποία ἡ ἴδια εἶναι ὑπεύθυνη, δηλαδὴ τοῦ Δ.Ε.Κ.Α. (Δικτύου Ἐθελοντικῆς Κοινωνικῆς Αἰσθητικῆς), ἡ ὁποία ὀμορφαίνει μηνιαίως τὴ ζωὴ καὶ τὰ πρόσωπα τῶν τροφίμων κυριῶν τῆς Στέγης μας κατὰ τὴν τελευταία πενταετία.

Ὅμως λόγῳ ἀνειλημμένων ὑποχρεώσεών του, δυστυχῶς δὲν μπόρεσε νὰ παραστεῖ ὁ ἴδιος, καὶ παρέστησαν ἀπὸ τὴν Ἐνορία μας, ὁ ἐφημέριός μας Οἰκον. Νικόλαο Χομπιτάκη μετὰ τῆς πρεσβυτέρας του καὶ γραμματέως τῆς Στέγης Γερόντων καθὼς καὶ δύο κυριῶν – μελῶν τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ε.Φ.Τ., κ.κ. Βασιλικὴ Μακρῆ καὶ Δήμητρα Καλαϊτζίδου.

Ἡ ὄμορφη αὐτὴ ἐκδήλωση ἔλαβε χώρα στὸ ἀρχονταρίκι τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ.Νικολάου Ραγκαβᾶ στὴν Πλάκα, ὅπου ἔγιναν δεκτοὶ οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Στέγης μας μὲ ἰδιαιτέρα φιλοφρόνηση. Παρακολούθησαν μιὰ προβολὴ μὲ μιὰ σύντομη παρουσίαση τοῦ τεραστίου ἔργου τῆς Ὁμάδος, προσεφώνησαν ὁ π.Νεόφυτος (ἐφημέριος τοῦ Ἱ.Ναοῦ Ἁγ.Νικολάου), ὁ ὁποῖος κατόπιν εὐλόγησε τὴν τράπεζα, ὁ πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχάνων Καλλυντικῶν καὶ Ἀρωμάτων καὶ ἐδόθησαν βραβεῖα γιὰ τὴν ἀνελλιπῆ συμμετοχὴ καὶ προσφορὰ στὰ μέλη τῆς Ὁμάδος. Τὸ ἰδιαίτερα σημαντικὸ τῆς ἐκδηλώσεως ὑπῆρξε ἡ ἀναφορὰ καὶ εὐχαριστία πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ π.Φιλοθέου, ὡς τοῦ πρώτου ἱερωμένου ποὺ δέχθηκε καὶ ἄνοιξε «διάπλατα τὶς πύλες» τῆς Στέγης Γερόντων Ἁγ.Γεωργίου Κυψέλης, ὅπως εἰπώθηκε, στὴν αἰσθητικὴ παρέμβαση στὰ σκαμμένα ἀπὸ τὸ χρόνο πρόσωπα τῶν τροφίμων σὲ Γηροκομεῖα, ἐργασία ποὺ πλέον καλύπτει τὸ μέγιστο τῶν δραστηριοτήτων τοῦ Δ.Ε.Κ.Α.

Ἐπιπλέον ἕνας ἐκ τῶν βασικῶν λόγων τῆς ἐκδηλώσεως ὑπῆρξε ἡ ἀνακήρυξη τῆς Ἁγ.Ἄννης, ὡς προστάτιδος τοῦ Δ.Ε.Κ.Α., ἰδέα ποὺ ἐμπνεύσθηκαν τὰ μέλη του, λόγῳ τοῦ ὅτι τὸ ὄνομα Ἄννα σημαίνει στὰ ἑβραϊκὰ «χάρις, εὔνοια, δῶρο», ἔννοιες ποὺ ἀπαρτίζουν τοὺς βασικοὺς ἄξονες λειτουργίας τῆς Ὁμάδος, ποὺ «χαρίζει δωρεὰν τὴν εὔνοια τῆς ἀνάδειξης τῆς ἐσωτερικῆς ὀμορφιᾶς τῶν ἀνθρώπων», ἀκόμα καὶ στὶς πιὸ δύσκολες συνθῆκες διαβίωσης.

Τέλος προσφέρθηκαν πλούσια ἐδέσματα, ἑτοιμασμένα καὶ ἡρτυμένα μὲ τὴν ἀγάπη τῶν μελῶν τοῦ Δ.Ε.Κ.Α. καὶ διάφορα δῶρα στοὺς συμμετέχοντες.

Εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως γιὰ τὴν τιμὴ καὶ τὴν πρόσκληση πρὸς τὸν Προϊστάμενο καὶ τὰ μέλη τοῦ Δ.Σ. στὴν ὄμορφη αὐτὴ ἐκδήλωση καὶ εὐχόμαστε νὰ συνεχισθεῖ ἡ προσφορὰ αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων καὶ νὰ αὐξηθεῖ διὰ πρεσβειῶν τῆς Ἁγ. Ἄννης, ποὺ πλέον γεραίρουν καὶ τιμοῦν ὡς προστάτιδα τοῦ Δικτύου Ἐθελοντικῆς Κοινωνικῆς Αἰσθητικῆς.

DSC04347DSC04350DSC04352DSC04351DSC04355DSC04356

Advertisements