Ἐτικέττες

, , , , , ,

Μὲ κατάνυξη ἀλλὰ καὶ λαμπρότητα ἑόρτασε ἡ Ἐνορία μας τὴν μνήμη τῆς Ἁγ.Βαρβάρας στὸ Ἱ.Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγ.Ἀποστόλων Κανάρη, χθὲς παραμονὴ 3 καὶ σήμερα 4 Δεκεμβρίου. Ὡς γνωστὸν κατόπιν σχετικῆς ἐντολῆς τῆς Ἱ.Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅταν ἡ ἱσπανικὴ γρίππη μάστιζε καὶ τὴν πατρίδα μας μετὰ τὸν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, λιτανεύθηκε στὶς γειτονιὲς τῆς Ἀθήνας ἡ εἰκόνα τῆς Ἁγ.Βαρβάρας, προστάτιδος κατὰ τῶν λοιμικῶν νόσων, πρὸς ἀντιμετώπιση τῆς ἐπιδημίας.

Ἔτσι στὴν γειτονιά μας λιτανεύθηκε ἡ εἰκόνα τῆς Ἁγίας ποὺ βρισκόταν στὸ Ἱ.Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγ.Ἀποστόλων τοῦ ἥρωα Κ.Κανάρη, ὁ δὲ Ἐνοριακὸς Ναὸς τοῦ Ἁγ.Γεωργίου ἦταν τὸ σημερινὸ Ἱ.Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγ.Δημητρίου (τοῦ πρ.ΤΠΟΕΚΕ) ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Κυψέλης. Ὁ σημερινὸς Ναός μας θεμελιώθηκε τὸ 1918.

Τὸ ποθούμενο ἐπετεύχθη καὶ ἔκτοτε εἰς ἀνάμνηση ἐκείνης τῆς Λιτανείας πανηγυρίζεται μέχρι σήμερα ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας στοὺς Ἁγ.Ἀποστόλους τοῦ Κανάρη. Οὐδεμία ὅμως ἔστω μικρὴ ὑπόμνηση τοῦ γεγονότος ἐκείνου δὲν ὑφίσταται ἀλλοῦ στὸ κλεινὸν ἄστυ ὡς ἐλάχιστὸ ἀντίδωρο πρὸς τὴν Ἁγία!

Χθὲς λοιπόν, παραμονὴ τῆς ἐορτῆς ἐτελέσθη ὁ Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς μετ’ ἀρτοκλασίας, ἐνῷ τὸν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ μας π.Φιλόθεος Νικολάκης.

Κατὰ τὴν κυριώνυμο, ἐτελέσθη ὁ Ὄρθρος καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Θαυμακοῦ, Καθηγουμένου τῆς παλαιφάτου Ἱ.Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε καὶ τὸν θεῖο λόγο στοὺς πολυπληθεῖς πιστούς. Ἀκολούθησε τὸ καθιερωμένο ἐσχάτως Ἱ.Μνημόσυνο τῶν ἀοιδίμων Κτιτόρων τοῦ Ναοῦ Κωνσταντίνου καὶ Δεσποίνης Κανάρη καὶ τῶν Ἀνακαινιστῶν, Εὐεργετῶν καὶ Δωρητῶν αὐτοῦ.

Εἶναι ἐπίσης γνωστὸ στοὺς ἐνορίτες μας ὅτι, ὅταν τὸ 1978 καταστράφηκε ἀπὸ πυρκαϊὰ τὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Κανάρη, οἱ ἴδιοι οἱ περίοικοι καὶ ἐνορίτες μας ὀργανώθηκαν καὶ προχώρησαν στὴν ἐκ βάθρων ἀνακατασκευή του. Μόλις δὲ πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια νέα ἀνακαίνιση πραγματοποιήθηκε μὲ τὸν ἐξοπλισμό του μὲ πολύτιμα ἱερὰ σκεὺη καὶ χρυσοκέντητα καλύμματα, ξυλόγλυπτα καθίσματα, προσκυνητάρια καὶ ἑρμάρια, ὅλα προσφορὲς εὐλαβῶν ἐνοριτῶν.

Ἦταν λοιπὸν ἀκόμη μιὰ εὐκαιρία τιμῆς πρὸς ὅλους ἐκείνους ποὺ φρόντισαν, ὥστε νὰ ἐξακολουθεῖ νὰ ὑφίσταται μιὰ ὄμορφη καὶ κατανυκτικὴ γωνιὰ γιὰ νὰ συνάζονται οἱ πιστοὶ στὴν πολύβουη πλέον γειτονιά μας.

Ἐν συνεχείᾳ πραγματοποιήθηκε ἡ Λιτάνευση τῆς Ἱ.Εἰκόνος τῆς Ἁγίας καὶ μετὰ τὸ πέρας της ὁ π.Φιλόθεος, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τὸν Θεοφιλέστατο γιὰ τὴν σημερινὴ παρουσία του ἀναφέρθηκε ἐν συντομίᾳ στὰ ἱστορικὰ τῆς Λιτανεύσεως καὶ τοῦ Ἱ.Μνημοσύνου καὶ ἐν τέλει εὐχήθηκε στοὺς συμμετασχόντες πιστοὺς καὶ προσκυνητὲς τῆς ἑορταζομένης Ἁγίας. Ἀκολούθησε λιτὴ δεξίωση στὴν μικρὴ αἴθουσα τοῦ Παρεκκλησίου μας, ἐνῷ τὸ ἀπόγευμα στὶς 5 τελέσθηκε ὁ Μεθέορτος Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Ἱ.Παράκληση στὴν θαυματουργὸ Ἁγία, τῆς ὁποίας οἱ πρεσβεῖες ἂς σκεπάζουν τοὺς εὐσεβεῖς πιστοὺς καὶ ὁλόκληρο τὸν κόσμο.

DSC_0049DSC_0051DSC_0018DSC_0021DSC_0022DSC_0026DSC_0028DSC_0036DSC_0043DSC_0045DSC_0053DSC_0060DSC_0062DSC_0064DSC_0065DSC_0069DSC_0071DSC_0076DSC_0077DSC_0078DSC_0081