Ἐτικέττες

, , , ,

Τὸ Ἱ.Παρεκκλήσιο Ἁγ.Ἀποστόλων Κανάρη πανηγυρίζει τὴν μνήμη τῆς Ἁγίας μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας ἐπὶ τῇ ἀναμνήσει τῆς διασώσεως τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν κατόπιν τῆς Λιτανεύσεως τῆς Ἱ.Εἰκόνος τῆς Ἁγίας ἀπὸ τὴν ἱσπανικὴ γρίππη ἐν ἔτει 1917.

 AG.BARBARA

Πρόγραμμα Πανηγύρεως

Παραμονή, Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου

6.00μ.μ. Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς μετ’ ἀρτοκλασίας καὶ θείου κηρύγματος

Κυριώνυμος, Τρίτη 4 Δεκεμβρίου

7.00π.μ. Ὄρθρος καὶ Πανηγυρικὴ ‘Αρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Θεοφ.Ἐπισκόπου Θαυμακοῦ κ.Ἰακώβου.

Ἐν συνεχείᾳ Λιτάνευσις τῆς Ἱ.Εἰκόνος διὰ τῶν ὁδῶν Ζακύνθου, Σπετσῶν καὶ Εὑβοίας καὶ τέλος τὸ Κτιτορικὸ Μνημόσυνο τῶν ἀειμνήστων Κωνσταντίνου καὶ Δεσποίνης Κανάρη καὶ τῶν Ἀνακαινιστῶν, Εὐεργετῶν καὶ Δωρητῶν αὐτοῦ.

5.00μ.μ. Μεθέορτος Ἑσπερινὸς καὶ Ἱ.Παράκλησις τῆς Ἁγίας