Ἐτικέττες

, , , ,

Ὡς γνωστὸν ἀπὸ τῆς 15ης Νοεμβρίου ξεκινᾶ μιὰ νέα περίοδος πνευματικοῦ ἀγώνα καὶ προετοιμασίας γιὰ τὴν ἐπερχομένη μεγάλη Δεσποτικὴ ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων. Συνάμα ξεκινᾶ καὶ ἡ τεσσαρακονθήμερος νηστεία, κατὰ τὴν ὁποία βεβαίως καταλύεται (ἐκτὸς Τετάρτης καὶ Παρασκευῆς) τὸ ψάρι (μέχρι τὴν 17/12), ὄχι ὄμως αὐγά, κρέας καὶ γαλακτερά.

Στὰ πλαίσια αὐτὰ καὶ ἐφόσον δὲν ὑφίσταται κάποια ἀπαγόρευση τελέσεως τῆς Θείας Λειτουργίας, ὅπως τὴν Μεγάλη Τεσσαρακοστή, συνηθίζεται νὰ τελεῖται σαρανταλείτουργο ὑπὲρ ὑγείας προσφιλῶν μας προσώπων καὶ ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν κεκοιμημένων μας. Κατὰ τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας μέγιστη ὠφέλεια προκύπτει ἀπὸ τὰ σαρανταλείτουργα καὶ γενικῶς τὴν Θεία Λειτουργία γιὰ ὅσους μνημονεύουμε κατ’ αὐτήν.

Ἔτσι λοιπὸν ἀπὸ τὴν 15η Νοεμβρίου καὶ μέχρι τὰ Χριστούγεννα θὰ τελεῖται στὸ Ναό μας καθημερινῶς ἡ Θεία Λειτουργία ἐκτὸς ἀπὸ τήν 16η, 19η, 23η, 26η καὶ 29η Νοεμβρίου, 3η, 7η, 10η, 14η, 17η καὶ 20ῆ Δεκεμβρίου ποὺ θὰ τελεσθεῖ στὸ Ἱ.Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγ.Νεκταρίου τῆς Στέγης Γερόντων (Κεφαλληνίας 19, α΄ ὄροφος).

Ἐπίσης κάθε Τρίτη θὰ τελεῖται στὸ Ἱ.Παρεκκλήσιο Ἁγ.Ἀποστόλων Κανάρη.

Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ συμμετάσχουν θὰ πρέπει νὰ παραδώσουν στὸν Ναό μας τὰ σχετικὰ δίπτυχα μὲ τὰ ὀνόματα συμπληρωμένα, ποὺ βρίσκονται ἐκεῖ, μέχρι τὴν Τετάρτη 14 Νοεμβρίου.

Αὐτονόητη τυγχάνει ἡ κατὰ τὸ δυνατὸν συχνότερη συμμετοχή μας στὸ μέγα Μυστήριο τῆς Θείας Λειτουργίας, ποὺ θὰ τελεῖται καθημερινὰ αὐτὴν τὴν περίοδο στὴν Ἐνορία μας.