Ἐτικέττες

Ξεκίνησαν καὶ φέτος οἱ ἑσπερινὲς ὁμιλίες τῆς Τετάρτης (ΕΣΜΑΓ) γιὰ τὸ ἐκκλ. ἔτος 2012-13 .

Κάθε Τετάρτη λοιπὸν στὶς 5.00μ.μ. θὰ τελεῖται ἡ Μικρὰ Παράκληση τῆς Θεοτόκου καὶ θὰ ἀκολουθεῖ ἡ Σύναξη Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς μὲ τὸν π.Γεράσιμο.

Οἱ ὁμιλίες μέχρι τὰ Χριστούγεννα θὰ περιλαμβάνουν θέματα ἀπὸ τὴν Π.Διαθήκη:

  • Τὸ βιβλίο τοῦ Ἰώβ.
  • Ἡ πτώση τῶν πρωτοπλάστων (ἡ πρώτη κρίση).
  • Ὁ κατακλυσμὸς τοῦ Νῶε καὶ ἡ καταστροφὴ τῶν Σοδόμων καὶ τῶν Γομόρρων ὡς ἀποτέλεσμα τῆς Πτώσεως καὶ τῆς ἀποστασίας.

 

π. Γεράσιμος