Ἐτικέττες

,

Τὴν μνήμη τοῦ Ὁσ.Γερασίμου ἑόρτασε ἡ Ἐνορία μας μὲ κάθε λαμπρότητα καὶ ἐφέτος. Ὡς γνωστὸν εἶναι ἀφιερωμένο στὸν ἐκ Κεφαλληνίας Ὅσιο τὸ βόρειο κλίτος τοῦ Ναοῦ μας. Χθὲς λοιπὸν στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ προεξῆρχε ὁ πρ.ἐφημέριος καὶ προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ μας π.Κων.Βαστάκης. Τὸν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ ἑορτάζων ἐφημέριός μας π.Γεράσιμος Φακιώλας.

Σήμερα Σάββατο, κυριώνυμο τῆς ἑορτῆς, τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ ἑορτάζων π.Γεράσιμος, ἐνῷ ἐπίκαιρη ὁμιλία ἐξεφώνησε ὁ προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ μας π.Φιλόθεος Νικολάκης. Ἀναφέρθηκε ἐν συντομίᾳ στὴν Ὀρθόδοξο διδασκαλία περὶ τῆς τιμῆς τῶν Ἁγίων.

Πρὸ τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε Λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου πέριξ τοῦ Ναοῦ μας πρὸς εὐλογία καὶ ἁγιασμὸ τῶν ἐνοριτῶν μας ἀλλὰ καὶ ὁλοκλήρου τοῦ κόσμου, ποὺ τόσο δοκιμάζεται. Ὁ π.Φιλόθεος εὐχήθηκε στοὺς ἐνορίτες μας ἀλλὰ καὶ στὸν ἑορτάζοντα π.Γεράσιμο νὰ τοὺς εὐλογεῖ καὶ ἁγιάζει ὅλους.

Advertisements