Ἐτικέττες

, , , ,

Τὴν Κυριακὴ 14 Ὀκτωβρίου ἡ Ἐνορία μας εἶχε τὴν χαρὰ καὶ τὴν ἰδιαίτερη τιμὴ νὰ ὑποδεχθεῖ τὸν Θεοφ.Ἐπίσκοπο Διαυλείας κ.Γαβριήλ, ὁ ὁποῖος ἐκτὸς ἀπὸ Βοηθὸς Ἐπίσκοπος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας ὑπηρετεῖ σὲ μία “νευραλγικὴ” θέση γιὰ τὴν διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας μας, δηλαδὴ αὐτὴν τοῦ Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ὁ Θεοφιλέστατος κήρυξε τὸν θεῖο λόγο πρὸ τῆς Θείας Κοινωνίας ἀναφερθεὶς στοὺς ἑορταζομένους κατὰ τὴν ἡμέρα Πατέρες, οἱ ὁποῖοι συνεκρότησαν τὴν Ζ΄ ἐν Νικαίᾳ τῆς Βιθυνίας Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, δογματίσαντες περὶ τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας τῶν ἱερῶν εἰκόνων καθὼς ἐπίσης καὶ στὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα, ποὺ ἀναφερόταν στὴν παραβολὴ τοῦ σπορέως.

Στὸ τέλος τῆς Εὐχαριστιακῆς μας Συνάξεως τὸν Θεοφιλέστατο προσεφώνησε ἐκ μέρους τῶν ἐφημερίων ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ μας π.Φιλόθεος, ὁ ὁποῖος, ὅπως ἀνέφερε, συνδέεται μὲ τὸν ἅγιο Διαυλείας παιδιόθεν. Τοῦ εὐχήθηκε δὲ νὰ συνεχίσει νὰ ἐργάζεται ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν πιστῶν, ἀφοῦ κατ’ ἀγαθὴ συγκυρία μόλις πρὸ ὁλίγων ἡμερῶν συνέπεσε καὶ ἡ πρώτη ἐτήσια ἐπέτειός του ἀπὸ τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειοτονίας του καὶ ἐν συνεχείᾳ ἀναλήψεως τῶν καθηκόντων του στὴν Ἱ.Σύνοδο.

Στὴν ἀντιφώνησή του ὁ Θεοφιλέστατος εὐχαρίστησε γιὰ τὶς εὐχὲς καὶ ἀναφέρθηκε στὴν ἀγάπη καὶ φιλία ποὺ τὸν συνδέει μὲ τὸν π.Φιλόθεο, ἀναφερθεὶς μάλιστα καὶ στὴν πρὸ εἰκοσαετίας καὶ πλέον συνδιακονία τους στὸ ἀριστερὸ ἀναλόγιο τοῦ Ἱ.Ναοῦ Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Μοσχάτου, ὅπου ὑπηρετοῦσε ὡς Λαμπαδάριος ὁ π.Φιλόθεος. Εὐχήθηκε σὲ ὅλο τὸ πρεσβυτέριο τῆς Ἐνορίας μας – καὶ στὸν παριστάμενο π.Κων.Βαστάκη – νὰ συνεχίσουν καὶ ἐκεῖνοι νὰ ἐργάζονται φιλότιμα – ὅπως μέχρι σήμερα – γιὰ τὴν ὡραῖα Ἐνορία μας καὶ τὸν πιστὸ λαό της.

Μετὰ τὴν διανομὴ τοῦ ἀντιδωρου ἡ Ἐνορία μας δεξιώθηκε τὸν ὑψηλὸ ἐπισκέπτη στὴν ἰσόγειο αἴθουσα τῆς Στέγης Γερόντων ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Κεφαλληνίας.

Advertisements