Ἐτικέττες

, , ,

Χθὲς Δευτέρα, 9 Ἰουλίου 2012, στὰ πλαίσια τοῦ Ἀποδείπνου γιὰ τοὺς νέους τῆς Ἐνορίας μας, πρωτοβουλίᾳ τοῦ Ὑπευθύνου Νεότητος π.Παναγιώτου Χαβάτζα, μιὰ ὁμάδα νέων ξεκινήσαμε γιὰ μιὰ μικρὴ ἀπόδραση στὸ εἰδυλλιακὸ βουνὸ τῆς Πάρνηθας. Μᾶς συνόδευε καὶ ὁ ἕτερος ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας μας π.ΝικόλαοςΧομπιτάκης. Ἦταν μάλιστα ἡ ἐξόρμηση ποὺ εἶχε ἀναβληθεῖ πρὶν δύο ἑβδομάδες περίπου, λόγῳ ἀποκλεισμοῦ τῆς πρόσβασης στὴν Πάρνηθα ἐξαιτίας τῶν θυελλωδῶν ἀνέμων καὶ φόβου γιὰ νέα πυρκαϊά.

Ἐπισκεφθήκαμε μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοφ.Καθηγουμένου Ἐπισκόπου Θαυμακοῦ κ.Ἰακώβου, τὸ πανέμορφο καὶ παλαιὸ Μετόχι τῆς Ἱ.Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη, τὸ ἐκκλησάκι τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὅπου εἴχαμε τὴν μεγάλη εὐλογία νὰ προσκυνήσουμε ἀπότμημα τῶν τιμίων λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πλανᾶ ποὺ ἔφερε μαζί του ὁ π.Παναγιώτης καὶ τελέσαμε τὸ Ἀπόδειπνο μέσα στὸ κατανυκτικὸ μισοσκόταδο ποὺ διέλυε τὸ εὐλογημένο φῶς τῶν κεριῶν.

Ἀμέσως μετὰ τὸ πέρας τοῦ ἀποδείπνου, ἀφοῦ ἀκούσαμε ἀπὸ τὸν π.Παναγιώτη μιὰ μικρὴ ἀνάλυση τοῦ Εὐαγγελίου τῆς περασμένης Κυριακῆς (ἡ θεραπεία τῶν δαιμονισμένων στὰ Γεργεσηνᾶ), εἴχαμε τὴν τιμὴ νὰ ἀκούσουμε τὴν προσωπικὴ ἐμπειρία μεταστροφῆς στὴν Ὀρθοδοξία ἀπὸ τὸ ἀγγλικανικὸ δόγμα τῆς κ.Καρολίνας Μακροπούλου καὶ γιὰ τὴν ἐν γένει παρουσία τῆς Ὀρθοδοξίας στὴ Μεγάλη Βρετανία.

Φθάνοντας στὸ σούρουπο καὶ γεμάτοι πνευματικὴ χαρά καὶ σωματικὴ εὐεξία ἀπὸ τὴν ἐπαφὴ μὲ τὴ φύση, κατευθυνθήκαμε στὸ Καταφύγιο «Μπάφι» τῆς Πάρνηθας, ὅπου μέσα σὲ ἕνα ὑπέροχο περιβάλλον, μὲ μιὰ μοναδικὴ δροσιὰ (21οC) καὶ ἕνα ἀεράκι ποὺ μᾶς ἔκανε νὰ ξεχάσουμε τὸ καμίνι τῆς πόλης, κερασθήκαμε, ἀπολαύσαμε τὸ ταλαιπωρημένο κλεινὸν ἄστυ ἀπὸ ἕνα ὑψόμετρο 1100μ. καὶ εὐχόμασταν ὅλοι νὰ μπορούσαμε νὰ μείνουμε ἐκεῖ. Νὰ μὴ χρειαζόταν νὰ ἐπιστρέψουμε στὴν κόλαση τῆς Ἀθήνας! Μακάρι νὰ γινόταν κάθε βράδυ μιὰ τέτοια ἐξόρμηση γιὰ ὅλους μας! Μακάρι καὶ νὰ ζούσαμε μέσα στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ, τὸ δάσος, ποὺ τόσο ἄσπλαγχνα κάποιοι τὸ καταστρέφουν στὸ βωμὸ τοῦ κέρδους!!! Πῶς ἄραγε ὑπάρχει τέτοια κακία, τέτοια μικρόνοια καὶ τέτοιος ἐγωϊσμός!!!

Μαρία Xoμπιτάκη

Πρεσβυτέρα

Advertisements