Ἐτικέττες

, , ,

Ὁ νεομάρτυρας Ἅγιος Μιχαὴλ ὁ Πακνανᾶς γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα καὶ ἦταν γιὸς εὐσεβῶν γονέων. Λόγω τῆς φτώχειας τῶν γονέων του παρέμεινε ἀγράμματος καὶ ἔγινε κηπουρὸς ζώντας στὴν περιοχὴ τοῦ Μοναστηρακίου. Πρὸς βιοπορισμὸ ἔκανε μεταφορὲς μὲ τὸ γαϊδουράκι του στὰ πέριξ τῶν Ἀθηνῶν χωριά. Μία ἡμέρα ποὺ ἐπέστρεφε ἀπὸ μία τέτοια ἐργασία συνελήφθη ἀπὸ τοὺς Τούρκους μὲ τὴν κατηγορία ὅτι μετεφέρει πυρίτιδα στοὺς ἐπαναστάτες, ποὺ εἶχαν καταφύγει στὰ γύρω βουνὰ μετὰ τὰ Ὀρλωφικά. Ὁδηγήθηκε στὴ συνέχεια στὸν κριτὴ ὁ ὁποῖος τὸν κατεδίκασε σὲ θάνατο ἐκτὸς καὶ ἐὰν δεχόταν τὸν ἐξισλαμισμό, ὁπότε θὰ γλύτωνε τὴν ζωή του. Δὲν τὰ κατάφερε. Ὁ γενναῖος Μιχαὴλ ἀπαντοῦσε στοὺς Τούρκους μὲ μία μόνο φράση· “δὲν τουρκεύω”. Ἀποτέλεσμα ἦταν νὰ ὁδηγηθεῖ σὲ θανάτωση δι’ ἀποκεφαλισμοῦ, ὅπως διασώζει σχετικὴ ὑπόμνηση σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς στύλους τοῦ Ὀλυμπίου Διός· “1771 Ἰουλίου 9 ἀπεκεφαλίσθη ὁ Πακνανᾶς Μιχαήλ”. Προέτρεπε μάλιστα τὸν δήμιο μὲ τὴ φράση “κτύπα γιὰ τὴν πίστη” ὅταν ἐκεῖνος προσπαθοῦσε νὰ τὸν φοβερίσει κόβωντας τὸν μόνον λίγο μὲ τὸ σπαθὶ μήπως καὶ τελικὰ τὴν τελευταία στιγμὴ ἀλλάξει γνώμη. Ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τὴν μνήμη του τὴν 9η Ἰουλίου.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ.α’. Τόν συνάναρχον Λόγον.

Ἀκρεμών νεοάθλων, ἀνδρείας θέμεθλον,

τῶν Ἀθηνῶν θεῖε ὅρπηξ

καί κηπουρέ γεραρέ,

μιαιφόνων ὁ ἐκλίνας ξίφει κάραν σου

διά τήν πίστιν τοῦ Χριστοῦ

τήν ἁγίαν Μιχαήλ

θεσπέσιε, χάριν εὗρες

Αὐτῷ συγχαίρειν καί πᾶσι

πρεσβεύειν πέμψαι μέγα ἔλεος.

Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ἀρχιμ.Φιλοθέου Νικολάκη

“Ἅγιοι τῶν Ἀθηνῶν”

Ἐκδ.Σαΐτη