Ἐτικέττες

,

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΟΡΤΗ

Κυριακὴ

1 Ἰουλίου

Κυρ.Δ΄ Ματθαίου, Ἁγ.Ἀναργύρων

Δευτέρα

2 Ἰουλίου

Κατάθεσις Τιμίας Ἑσθῆτος Θεοτόκου

Σάββατο

7 Ἰουλίου

Ἁγ.Κυριακῆς

Κυριακὴ

8 Ἰουλίου

Κυρ.Ε΄ Ματθαίου, Ἁγ.Προκοπίου

Τετάρτη

11 Ἰουλίου

Ἁγ.Εὐφημίας, Ἁγ.Ὄλγας

Σάββατο

14 Ἰουλίου

Ἁγ.Ἀκύλα,

Ὁσ.Νικοδήμου Ἁγιορείτου

Κυριακὴ

15 Ἰουλίου

Κυρ.ΣΤ΄ Ματθαίου,

Ἁγίων Πατέρων Δ΄ Οἰκουμ.Συνόδου

Τρίτη

17 Ἰουλίου

Ἁγ.Μαρίνης

Παρασκευὴ

20 Ἰουλίου

Προφ.Ἠλιοὺ Θεσβίτου

Σάββατο

21 Ἰουλίου

Ὁσ.Ἰωάννου καὶ Συμεὼν

Κυριακὴ

22 Ἰουλίου

Κυρ.Ζ΄ Ματθαίου,

Ἁγ.Μαρίας Μαγδαληνῆς

Τετάρτη

25 Ἰουλίου

Κοίμησις Ἁγ.Ἄννης

Πέμπτη

26 Ἰουλίου

Ἁγ.Παρασκευῆς

Παρασκευὴ

27 Ἰουλίου

Ἁγ.Παντελεήμονος

Σάββατο

28 Ἰουλίου

Ἁγ.Προχόρου, Νικάνωρος, Τίμωνος καὶ Παρμενᾶ,

Ὁσ.Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου

Κυριακὴ

29 Ἰουλίου

Κυριακὴ Η΄ Ματθαίου

Advertisements