Ἐτικέττες

,

  • Τὴν 4ην, 6ην, 11ην, 13ην καὶ 18ην: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).
  • Τὴν 20ὴν, 25ην καὶ 27ην: κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.