Ἐτικέττες

,

Πραγματοποιήθηκε τὸ τριήμερο προσκύνημα τῆς Ἐνορίας μας στὴν Καστοριά, τὸ ὁποῖο εἶχε προγραμματισθεῖ ἀπὸ 8 ἕως 10 Ἰουνίου. Τὴν περασμένη λοιπὸν Παρασκευὴ ἀρκετὰ νωρὶς τὸ πρωὶ ξεκινήσαμε γιὰ τὸ μακρυνὸ προσκυνηματικό μας ταξίδι στὴ Δυτικὴ Μακεδονία. Ἀφοῦ κάναμε δύο στάσεις γιὰ ξεκούραση, πρῶτό μας προσκύνημα ἦταν στὴν Γυναικεία Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως Θεοτόκου Μικροκάστρου στὴν Σιάτιστα. Τὸ Μοναστήρι εἶναι ἁρμονικὰ κτισμένο μὲ τὸ φυσικό του περίγυρο, ἐνῷ οἱ ἐσωτερικοὶ χῶροί του ἦταν καταπληκτικοί, μέσα στὸ πράσινο καὶ τὰ ὄμορφα λουλούδια. Ἀφοῦ προσκυνήσαμε στὸ Καθολικὸ καὶ τὴν θαυματουργὸ ἱερὰ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου δεχθήκαμε τὴν φιλοξενία τῶν ἀδελφῶν καὶ κυρίως τὸν πνευματικὸ λόγο τῆς Ἡγουμένης, Μοναχῆς Θεολογίας, μὲ τὸν ὁποῖο πραγματικὰ πήραμε πολλὴ δύναμη.

Στὴ συνέχεια πήραμε καὶ πάλι τὸν δρόμο γιὰ Καστοριά, ὅπου φθάσαμε νωρὶς τὸ ἀπόγευμα. Κατευθυνθήκαμε ἀμέσως στὸ Ἱ.Προσκύνημα Παναγίας Μαυριωτίσσης, τὸ ὁποῖο βρίσκεται στὴν παραλία τῆς λίμνης τῆς Καστοριᾶς, μέσα σὲ ἕνα πανέμορφο τοπίο. Ξεναγηθήκαμε δὲ ἀπὸ τὸν Διάκονο τοῦ Μητροπολίτου Καστορίας π.Στέφανο, ὁ ὁποῖος εἶχε τὴν εὐγενῆ καλωσύνη νὰ μᾶς συνοδεύσει καὶ τὴν ἑπομένη ἡμέρα στὰ περισσότερα προσκυνήματά μας. Ἔπειτα καταλύσαμε στὸ Ξενοδοχεῖο Τσάμης, τὸ ὁποῖο βρίσκεται ἐπίσης ἐπάνω στὴ λίμνη.

Τὴν ἑπομένη, μετὰ τὸ πρωινό μας, ναυλώσαμε ἕνα καραβάκι, μὲ τὸ ὁποῖο περιδιαβήκαμε τὴ λίμνη καὶ θαυμάσαμε τὴν πόλη τῆς Καστοριᾶς ἀπὸ μιὰ ἄλλη ὀπτικὴ γωνία, πραγματικὰ ἀξιοθαύμαστη. Μετὰ τὴν ἀποβίβασή μας κατευθυνθήκαμε μὲ τὴ συνοδεία πάντα καὶ τὴν ξενάγηση τοῦ π.Στεφάνου σὲ δύο ἀπὸ τοὺς πολλοὺς καὶ ἀξιοθαύμαστους βυζαντινοὺς ναοὺς τῆς πόλης. Πρόκειται γιὰ τὸν Ἱ.Ναὸ τῶν Ἁγ.Ἀναργύρων καὶ τοῦ Ἁγ.Στεφάνου. Ἡ ἀνάβαση στὴν παλαιὰ πόλη ἦταν ἀρκετὰ κοπιαστικὴ καὶ δύσκολη – καὶ μάλιστα ἐν μέσῳ ἀρκετῆς ζέστης – ἀλλὰ πραγματικὰ ἄξιζε τὸν κόπο.

Τὸ προσκύνημά μας συνεχίσθηκε μὲ μεσημεριανὸ φαγητὸ μέσα στὸ πράσινο, στὸ δάσος τῆς Μεσοποταμίας, στὸν ὁμώνυμο Δῆμο. Ἀκολούθησε ἡ ἐπίσκεψή μας σὲ ἕνα ἐπίσης καταπληκτικὸ βυζαντινὸ μνημεῖο, τὸν Ἱ.Ναὸ Ἁγ.Γεωργίου Ὀμορφοκλησιᾶς. Ἐκεῖ βρίσκεται ἤδη ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 13ου αἰ. ἕνα ξυλόγλυπτο ἄγαλμα τοῦ Ἁγ.Γεωργίου βυζαντινῆς τέχνης, φερμένο ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἐγκαταλελειμένο ἐκεῖ ἀπὸ τοὺς Σταυροφόρους.

Ἑπόμενο σταθμό μας ἀπετέλεσε ἡ Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Φανερωμένης στὴν περιοχὴ τῆς Ἁγ.Κυριακῆς. Ἐκεῖ προσκυνήσαμε καὶ τεμάχιο τῆς Ἁγ.Ζώνης τῆς Θεοτόκου, ξεναγηθήκαμε καὶ φιλοξενηθήκαμε ἀπὸ τὴν Γερόντισσα Εὐφημία καὶ ἀκούσαμε λόγους καὶ παραινέσεις πνευματικές, πραγματικὰ ὠφέλιμες. Ἔπειτα κατευθυνθήκαμε πρὸς τὴν Ἱ.Μονὴ Ἁγ.Παρασκευῆς Βασιλειάδος καὶ ἀφοῦ προσκυνήσαμε καὶ ἐκεῖ ἐπιστρέψαμε στὸ Ξενοδοχεῖο.

Τὴν Κυριακὴ τὸ πρωὶ ὁ π.Φιλόθεος μὲ τοὺς δύο πατέρες ἀπὸ τὸ Ἱ.Μετ.Ἁγ.Παντελεήμονος Πεντέλης, ποὺ μᾶς συνόδευαν, ἔφυγαν νωρὶς τὸ πρωὶ γιὰ νὰ ξεκινήσουν τὴν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου στὴν Γυναικεία Ἱ.Μονὴ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Κλεισούρας, ὅπου κατέφθασε καὶ ἡ ὑπόλοιπη ὀμάδα ἀπὸ τὴν Κυψέλη λίγο ἀργότερα μὲ τὸ λεωφορεῖο. Ἀφοῦ λειτουργηθήκαμε καὶ μεταλάβαμε οἱ περισσότεροι τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων στὴ συνέχεια ξεναγηθήκαμε στὴ Μονὴ ἀπὸ τὴν Ἡγουμένη, Γερόντισσα Ἐφραιμία. Μαζί μὲ ἐμᾶς βρίσκονταν στὴν Μονὴ καὶ ἕνα πλῆθος προσκυνητῶν. Ἀφορμὴ γι’ αὐτὴν τὴν μεγάλη ἐσχάτως προσέλευση ἀποτελεῖ ἡ πρόσφατη ἀνακήρυξη ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο τῆς ἁγιότητος τῆς γερόντισσας Σοφίας τῆς ἐν Κλεισούρᾳ, τῆς ὁποίας τὰ Ἱ.Λείψανα, φυλάσσονται στὴ Μονή. Πρόκειται γιὰ μιὰ ἁπλὴ γυναῖκα, ἡ ὁποία δὲν ἦταν μοναχή, ἀλλὰ βρέθηκε στὸ Μοναστήρι κατ’ ἐντολὴν τῆς Θεοτόκου ἐπὶ μία τεσσαρακονταπενταετία, ὑπηρετώντας τὴν Παναγία μας καὶ τὴ Μονή της. Εἶχε προικισθεῖ ἀπὸ τὸν Θεὸ μὲ προορατικὸ καὶ διορατικὸ χάρισμα, ἐνῷ ἀρκετὰ θαυμαστὰ ἀπὸ τὴ ζωή της μᾶς διηγήθηκε ἡ Ἡγουμένη.

Ἀπὸ τὴν Κλεισούρα φύγαμε κατ’ εὐθείαν για Ἀθήνα, ὅπου ἐπιστρέψαμε τὸ βράδυ πλήρεις εὐλογιῶν, μὲ ἀνατεταγμένη τὴν ψυχή μας καὶ ἀνανεωμένες πνευματικὲς δυνάμεις γιὰ τὴ συνέχιση τοῦ πνευματικοῦ μας κυρίως ἀγῶνα.

Τὸ ραντεβοῦ ἀνανεώθηκε γιὰ μια ἀκόμη προσκυνηματικὴ ἐπίσκεψή μας – ἐὰν εἶναι δυνατὸν ἀρκετὰ σύντομα – ἀφοῦ πραγματικὰ ἀντλοῦμε δυνάμεις ἀπὸ τὰ Ἱερὰ Προσκυνήματα τῆς Πίστεώς μας.

ΣΤΗΝ Ι.Μ.ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟ

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑ (ΚΥΡΙΩΣ ΝΑΟΣ)

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Π.ΣΤΕΦΑΝΟ

ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑ

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟΝ Ι.Ν.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ

Ο ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ι.ΝΑΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΤΗΝ Ι.ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ

ΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ

ΣΤΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ

ΚΕΡΑΣΜΑ ΣΤΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ

ΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΗΣ Ι.ΜΟΝΗΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΣ

Ι.ΜΟΝΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΣ

ΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟ

Ι.ΜΟΝΗ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ

Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

Advertisements