Ἐτικέττες

, ,

Σήμερα Τρίτη 5 Ἰουνίου ἐπισκέφθηκαν τὸ Ἐνοριακὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο μας καὶ εἶχαν συνεργασία μὲ τὸ Πρόεδρό του π.Φιλόθεο καὶ δύο μέλη του, τὶς κ.κ.Μπαμπίλη καὶ Καλαϊτζίδου ἡ κ.Δουρίδου Εὐαγγελία, Γραμματεὺς τῆς Εἱδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Μεταναστῶν, Προσφύγων καὶ Παλιννοστούντων καὶ ἡ κ.Χριστοδούλου Ἑλένη ἀπὸ τὸ Γραφεῖο Ἀλληλοβοηθείας καὶ Σχέσεων μετὰ τῶν Ξένων Ἐκκλησιῶν τῆς Συνοδικῆς Ὑπηρεσίας ἐπὶ τῶν Διορθοδόξων καὶ Διαχριστιανικῶν Σχέσεων.

Ἡ συνεργασία ἦταν στὰ πλαίσια εἰδικοῦ πιλοτικοῦ προγράμματος τῆς Ἱ.Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στὸ ὁποῖο θὰ συμμετάσχει ἡ Ἐνορία μας καθὼς ἐπίσης καὶ ἡ Ἐνορία Ἁγ.Λουκᾶ Πατησίων καὶ ἀφορᾷ στὴν καταγραφὴ τῆς ἀρρωγῆς ὑπὲρ τῶν τῶν μεταναστῶν σὲ Ἐνορίες τοῦ κέντρου τῆς Ἀθήνας καὶ τῆς εὑρύτερης περιοχῆς.

Παρουσιάστηκαν τὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζουν οἱ ἐνορίτες μας σὲ σχέση μὲ τοὺς οἰκονομικοὺς μετανάστες, ἀναφέρθηκαν σὲ θέματα θρησκεύματος τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν, τὶς προοπτικὲς ἀναλήψεως πρωτοβουλιῶν γιὰ τὴν ἀλληλοκατανόηση καὶ ἄλλα παρόμοια θέματα.

Ἦταν μία πρώτη ἐπαφὴ καταγραφῆς καὶ στὸ μέλλον θὰ ὑπάρξει καὶ συνέχεια στὰ πλαίσια τῆς συνεργασίας αὐτῆς.

Advertisements