Ἐτικέττες

, ,

Τὴν Τρίτη, 29 Μαΐου 2012, ἐπεσκέφθησαν τὴ Στέγη μας μιὰ τάξη τῆς Στ΄ Δημοτικοῦ τοῦ Λεοντείου Πατησίων, συνοδευόμενη ἀπὸ τὸν δάσκαλό τους, κ.Ἠλία Γκαραβέλη. Ἐγένοντο δεκτὰ τὰ παιδιὰ καὶ ὁ δάσκαλός τους ὑπὸ τῆς Προϊσταμένης τοῦ Ἱδρύματός μας καὶ τοὺς ἐσυνόδευσε στοὺς ὀρόφους καὶ ἐπεσκέφθησαν τοὺς κυρίους καὶ τὶς κυρίες που διαμένουν σ’ αὐτό. Ἀφοῦ ἐδέχθηκαν ἕνα μικρὸ κέρασμα ἀπὸ ἐμᾶς ἐσυζήτησαν γιὰ τὸ Ἵδρυμά μας μὲ τὸν π.Νικόλαο, Ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ μας καὶ μᾶς παρέδωσαν ἕνα φάκελλο μὲ τὴν γενναιόδωρη προσφορά τους, τῆς τάξεως τῶν 300,00€, ποσὸν ἰδιαίτερα σημαντικὸ στὶς ἡμέρες μας.

Τέλος ἐδέχθησαν τὶς εὐχὲς γιὰ Καλό Καλοκαίρι ἀπὸ τὸν Προϊστάμενο τοῦ Ναοῦ μας καὶ τῆς Στέγης Γερόντων, π.Φιλόθεο Νικολάκη καὶ τὶς εὐχαριστίες γιὰ τὴν φιλόφρονα κίνησή τους νὰ ἐνισχύσουν τὸ τεράστιο αὐτὸ ἔργο τῆς ἐνορίας μας. Τέλος ὁ π.Φιλόθεος εὐχήθηκε νὰ ἀπέκτησαν τὰ παιδιὰ σημαντικὰ μαθήματα γιὰ τὴν πορεία τῆς ζωῆς τους ποὺ θὰ τὰ διατηρήσουν στὴν καρδιά τους γιὰ πάντα.

Εὐχαριστοῦμε γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ τὸν Διευθυντή, τοὺς Δασκάλους, τοὺς γονεῖς καὶ κυρίως τὰ παιδιὰ ποὺ ἀκόμα καὶ σὲ περιόδους ποὺ δὲν εἶναι γιορτινές, ἐπισκέπτονται τοὺς ἀνθρώπους τῆς τρίτης ἡλικίας καὶ τοὺς χαρίζουν χαρὰ καὶ χαμόγελο.

Advertisements