Ἐτικέττες

, ,

Πλήθη προσκυνητῶν κατέκλυσαν τὸ Ἱ.Μετόχιον Ἁγ.Παντελεήμονος Κοκκιναρᾷ Πεντέλης τὸ βράδυ τῆς Τρίτης 1η πρὸς Τετάρτη 2α Μαΐου ἐπὶ τῇ πανηγυρικῇ Ἀγρυπνίᾳ πρὸς τιμὴν τῆς Ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Ματρώνης τῆς Ρωσίδος, ἀομμάτου καὶ θαυματουργοῦ. Στὸ Ἱ.Μετόχιον φυλάσσεται ἱ.εἰκόνα τῆς Ὁσίας καθὼς καὶ ἀπότμημα τοῦ ἱεροῦ της Λειψάνου, τὰ ὁποῖα ἐτέθησαν σὲ προσκύνηση ἀπὸ τοὺς πιστούς, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἐνορίτες μας, καθὼς ἕνα λεωφορεῖο ἀπὸ τὴν Ἐνορία μας ἐπισκέφθηκε τὸ ἱ.Μετόχιον ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς Ἀγρυπνίας. Κατ’ αὐτὴν χοροστάτησε ὁ Καθηγούμενος τῆς κυριάρχου Ἱ.Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη, Θεοφ.Ἐπίσκοπος Θαυμακοῦ κ.Ἰάκωβος – ὁ ὁποῖος ὁμίλησε καταλλήλως ἀναφερθεὶς στὸν βίο τῆς Ἁγίας στὰ πλαίσια τοῦ ἀναστασίμου χαρακτῆρος τῆς περιόδου – συμπαραστατούμενος ἀπὸ τοὺς πατέρες τοῦ Ἱ.Μετοχίου καὶ ἄλλους ἱερεῖς. Στὸν Ἑσπερινὸ καὶ ἐν συνεχείᾳ στὸν Ὄρθρο καὶ στὴ Θεία Λειτουργία συμμετεῖχαν καὶ ὅλοι οἱ ἐφημέριοι τῆς Ἐνορίας μας.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς πανηγυρικῆς Ἀγρυπνίας, ἡ ὁποία τελέσθηκε κατὰ τὸ μοναστηριακὸ Τυπικό, παρατέθηκε ἀπὸ τὸν Μετοχιάρη Ἀρχιμ.Ὀνούφριο Κωστόπουλο καὶ τὴν συνοδία του κέρασμα σὲ ὅλους τοὺς προσκυνητές, καὶ διανεμήθηκαν ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἄρτους καὶ τὸ κόλλυβο τῆς Ἁγίας καὶ ἄνθη κατὰ τὴν συνήθεια, ἀπὸ τὰ ἀναρίθμητα ποὺ προσέφεραν οἱ πιστοί, καὶ τὰ ὁποῖα ἡ Ἁγία ὑπεραγαποῦσε.

Ἀπὸ τὸ προσκύνημα αὐτὸ συγκεντρώθηκαν 567,00€, τὰ ὁποῖα κατατέθηκαν στὸ Ε.Φ.Τ. ὑπὲρ τῆς Στέγης Γερόντων.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΕΝΔΥΣΗ ΜΑΝΔΥΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΑΡΗ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΙΤΗ

ΕΥΛΟΓΙΑ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ-ΑΠΟΛΥΣΗ ΟΡΘΡΟΥ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΟΛΛΥΒΩΝ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ

Η ΑΥΛΗ ΚΑΙ Η ΔΥΤ.ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ

ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ