Ἐτικέττες

, , , ,

Ἐκδήλωση μὲ τίτλο « ἑλληνικὴ λογοτεχνικὴ παράδοση στὴ Φλογέρα τοῦ Βασιλιᾶ» πραγματοποίησε τὴν Κυριακὴ  29 Ἀπριλίου τὸ  Τμῆμα Ἰταλικῶν τῆς Ἐνορίας μας μὲ φροντίδα καὶ ἐπιμέλεια τοῦ δασκάλου τοῦ Τμήματος Γιώργου Φερετζάκη.

Μιὰ μελέτη στὴ σχέση τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος μὲ τὴ βυζαντινὴ καὶ χριστιανικὴ παράδοση, ὅπως αὐτὴ ἀποτυπώνετάι στὸ ἔργο τοῦ Παλαμᾶ. Ἔργο ποὺ «πυροδοτήθηκε» ἀπὸ τὴ φράση «Προσκύνησε τὴν Παναγιὰ μέσα στὸν Παρθενῶνα»·  ποὺ  κινεῖται στὸ λυρισμὸ τοῦ «ἐμεῖς», ποὺ σημαίνει ἀγάπη στὴν πατρίδα, σὲ μιὰ πατρίδα ποὺ ἡ ζωή της γονιμοποιήθηκε ἱστορικὰ ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ ζωή. Καὶ ὅλη αὐτὴ ἡ διαλεκτικὴ παρουσιασμένη μὲ φόντο εἰκόνες ἀπὸ τὸ σημερινὸ ἄνθρωπο, ἀπὸ πρόσωπα ποὺ ἔφυγαν ἀπὸ τὴ ζωή,  εἰκόνες ἀπὸ τὴν ἱστορία τῆς νεότερης Ἐλλάδας,  εἰκόνες τέλος ἀπὂ τὴ φύση. Καὶ μουσική.

Εὐχαριστίες στὸν Γιῶργο Φερετζάκη καὶ συγχαρητήρια στὸ Τμῆμα Ἰταλικῶν.

Advertisements