Ἐτικέττες

Δεῖτε ἐδῶ τὸ πρόγραμμα τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος

στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγ.Γεωργίου Κυψέλης

καὶ στὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο Ἁγ.Ἀποστόλων Κανάρη.