Ἐτικέττες

,

«Τῇ Ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Τρίτῃ τῆς τῶν δέκα παρθένων παραβολῆς, τῆς ἐκ τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου μνείαν ποιούμεθα».

 Τὴν Μ.Δευτέρα τὸ ἀπόγευμα ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου τῆς Μ.Τρίτης.

Ὁ Κύριός μας, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὅταν ἀνέβαινε στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ πλησίαζε πρὸς τὸ ἑκούσιο Πάθος, ἔλεγε στοὺς μαθητές Του ὁρισμένες παραβολὲς γιὰ νὰ τοὺς προετοιμάσει. Μία ἀπὸ αὐτὲς λοιπόν, τὴν παραβολὴ τῶν δέκα παρθένων, τὴν εἶπε γιὰ νὰ μᾶς παρακινήσει ὅλους πρὸς τὴν ἐλεημοσύνη, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ μᾶς διδάξει, ὅτι πρέπει νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι πρὶν μᾶς προλάβει τὸ τέλος τοῦ θανάτου.

Ἔτσι λοιπὸν ἡ παραβολὴ τῶν δέκα παρθένων ὁρίσθηκε ἀπὸ τοὺς ἁγίους Πατέρες μας νὰ ἀναγινώσκεται σήμερα, γιὰ νὰ μᾶς διδάξει ὅτι πρέπει νὰ βρισκόμαστε πάντοτε σὲ ἐγρήγορση. Ὅλη μας ἡ ζωὴ θὰ πρέπει νὰ εἶναι μιὰ προετοιμασία γιὰ νὰ συναντήσουμε τὸν Νυμφίο τῆς ψυχῆς μας, τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, γιατὶ μᾶς εἶναι ἄγνωστη ἡ μέρα καὶ ἡ ὥρα τοῦ θανάτου μας. Αὐτὴ δὲ ἡ προετοιμασία συνίσταται στὸ νὰ καλλιεργοῦμε ὅλες τὶς ἀρετὲς καὶ νὰ πράττουμε καλὰ ἔργα. Οἱ πέντε «μωρὲς παρθένες» ἔμειναν ἔξω τοῦ νυμφῶνος ἀκριβῶς γιατὶ δὲν εἶχαν καλὰ ἔργα. Γιατὶ ὅποιος κατορθώσει μιὰ ἀρετὴ -ἔστω καὶ μεγάλη- δὲν φροντίσει ὅμως καὶ γιὰ τὶς ἄλλες καὶ κυρίως γιὰ τὴν ἐλεημοσύνη, δὲν μπορεῖ νὰ μπεῖ μαζὶ μὲ τὸν Χριστὸ στὴν αἰώνια ἀνάπαυση.

 «Ἀλλ’ ὦ Νυμφίε Χριστέ, μετὰ τῶν φρονίμων ἡμᾶς συναρίθμησον Παρθένων καὶ τῇ ἐκλεκτῇ σου σύνταξον ποίμνῃ, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.».

Στὴν Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου ἀπόψε χοροστάτησε

ὁ Σεβ.Μητροπολίτης Ἀχελώου κ.Εὐθύμιος.

Advertisements