Ἐτικέττες

, , ,

Τὴν περασμένη Δευτέρα, 2 Ἀπριλίου 2012, μετὰ τὸ πέρας τοῦ Ἀποδείπνου στὴν ἑβδομαδιαία Σύναξη τῶν Νέων τῆς Ἐνορίας μας, εἴχαμε τὴν χαρὰ νὰ παρακολουθήσουμε τὴν ὁμιλία τοῦ κ.Κωνσταντίνου Σαραϊντάρη, Ἀρχιτέκτονος Ε.Μ.Π., μὲ μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὴν ἀποκατάσταση μνημείων, μὲ θέμα: “Ἄσκηση, ὡς ἐπέκταση τοῦ ναρκισσισμοῦ μας ἢ ἐρωτικὸς τρόπος ὕπαρξης”. Ἡ ὁμιλία ἦταν ἐξαιρετικὴ μὲ βαθὺ πνευματικὸ περιεχόμενο καὶ ἡ συζήτηση ποὺ ἀκολούθησε πολὺ ὠφέλιμη.  Ἰδιαίτερη εὐλογία ἀπετέλεσε γιὰ ὅλους μας ἡ παρουσία τοῦ Ἀρχιμανδρίτου πατρὸς Μάρκελου Καμπάνη, τέως Ἐφημερίου Ἱ.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου Μενιδίου.

π.Παναγιώτης Χαβάτζας