Ἐτικέττες

«Τὴ αὐτὴ ἡμέρα, Κυριακὴ τῶν Βαΐων, τὴν λαμπρᾶν καὶ ἔνδοξον πανήγυριν τῆς εἰς Ἱερουσαλὴμ εἰσόδου τοῦ Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐορτάζομεν».

  Ὁ Χριστὸς ἔρχεται. Πρέπει νὰ τὸν ὑποδεχτοῦμε. Οἱ πιστοὶ χριστιανοὶ ὑποδέχονται τὸν Κύριο μὲ βαθιὰ πίστη, μὲ ἀληθινὴ ἀγάπη, μὲ ταπείνωση καὶ ἁγνότητα, μὲ προσευχὴ καὶ νηστεία.

Οἱ ἄπιστοι μὲ φοβερὲς ὕβρεις καὶ σατανικὲς βλασφημίες, μὲ μίσος καὶ ἀνηθικότητα, μὲ ἐγωισμὸ καὶ ἀδιαντροπιά.

Οἱ ἐπιπόλαιοι συγκινοῦνται εὔκολα, ἀνάβουν κεριὰ καὶ λαμπάδες, φέρνουν λουλούδια καὶ στεφάνια, χύνουν καμιὰ φορᾶ δάκρυα ὑποκρισίας καὶ σὲ λίγες μέρες μετανοοῦν, γιατί μετανόησαν καὶ ἀρχίζουν πάλι μὲ λαιμαργία τὴ ζωὴ τῆς φαυλότητας

(Νικηφ. Θεοτόκης).

Advertisements