Ὅσοι ἐκ τῶν ἐνοριτῶν μας ἐπιθυμοῦν νὰ κοινωνήσουν οἱ κατ’ οἶκον ἀσθενεῖς καὶ μὴ δυνάμενοι νὰ προσέλθουν στὸ Ναό μας συγγενεῖς τους θὰ πρέπει νὰ ἐπικοινωνήσουν στὸ τηλέφωνο τοῦ Ναοῦ μας: 210-8212667, γιὰ νὰ δηλωθοῦν οἱ διευθύνσεις ἐγκαίρως, ὥστε νὰ τοὺς ἐπισκεφθοῦν οἱ Ἱερεῖς μας τὴν Μεγάλη Τρίτη ἢ τὴν Μεγάλη Τετάρτη καὶ ὄχι Μεγ.Πέμπτη ἢ Μεγ.Σάββατο.

Advertisements