Ἐτικέττες

, , , ,

Ἡ καλαίσθητη αὐτὴ ἔκδοση εἶναι ἔργο τοῦ πολιοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Βαστάκη, συνταξιούχου κληρικοῦ καὶ πρώην Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ.Γεωργίου Κυψέλης. Κατόπιν παρακλήσεως τῆς Γερόντισσας καὶ τῆς Ἀδελφότητος τῆς Μονῆς ὁ σεβάσμιος καὶ πολυγραφότατος κληρικός μας ἀσχολεῖται μὲ τὴν ἱστορία τῆς Μονῆς καὶ τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας Ἐλευθερώτριας στὸ ἁγιασμένο νησὶ τοῦ Σαρωνικοῦ.

Μὲ τὸ γλαφυρὸ καὶ ἐναργὲς ὕφος του μᾶς ἀποκαλύπτει τὸν ἐμπνευστὴ-ἁγιογράφο καὶ τὴν ἱστορία τῆς Εἰκόνος τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ τοῦ γένους μας. Μᾶς ξεναγεῖ στοὺς χώρους, τὰ κειμήλια καὶ τὴν ζωντανὴ ἱστορία τῆς Μονῆς, δίνοντας πλῆθος στοιχείων καὶ φωτογραφιῶν ποὺ μᾶς φέρνουν κοντὰ στὴν εὐλογημένη γωνιὰ τῆς Παναγίας στὸ νησὶ τῆς Αἴγινας. Ὁλοκληρώνει τὸ ὑπέροχο αὐτὸ πόνημά του παραθέτοντας πλήρη ᾀσματικὴ ἀκολουθία τῆς Παναγίας καὶ δύο παρακλητικοὺς κανόνες, ποιήματα Γερασίμου Μικραγιαννανίτου μοναχοῦ.

Advertisements