Ἐτικέττες

Τὴν Πέμπτη 29 Μαρτίου τὸ ἀπόγευμα τελέσθηκε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ στὸν Ναό μας ἡ ἀρχαιοπρεπὴς Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων τοῦ Ἁγ.Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου. Τὸ κείμενό της ἀποκαταστάθηκε καὶ ἐκδόθηκε παλαιότερα ἀπὸ τὸν Λειτουργιολόγο ἀείμνηστο Καθηγητὴ τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ἰω.Φουντούλη. Ἐκδόθηκε ἐπίσης καὶ ἀπὸ τὸν Καθηγητὴ Ἀρ.Πανώτη.

Τελεῖται ὅπως καὶ ἡ γνωστὴ σὲ ὅλους μας βυζαντινὴ Προηγιασμένη μετὰ τὴν Θ΄ Ὥρα, χωρὶς ὅμως συναπτὲς («ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ…» κ.λπ.) κατὰ τὸ πρῶτο μέρος της. Μετὰ τὴν εἴσοδο τῶν Γραφῶν, ἀναγινώσκονται περικοπὲς τριῶν (καὶ ὄχι δύο ὅπως στὴ βυζαντινὴ Προηγιασμένη)  ἀναγνωσμάτων (Γένεσις, Ἠσαΐας καὶ Παροιμίες). Γίνεται Λιτὴ καὶ ψάλλεται τὸ «Κατευθυνθήτω»· ἀκολουθοῦν ἡ «Μεγάλη» Εἴσοδος, τὰ Πληρωτικά καὶ οἱ πρὸ καὶ μετὰ τὴν Κυριακὴ Προσευχὴ σχετικὲς δεήσεις. Συμπεριλαμβάνονται βεβαίως καὶ δεήσεις, ποὺ περιλαμβάνουν τὸν Πατριάρχη Ἱεροσολύμων καὶ τὴν ἁγία Πόλη τῶν Ἱεροσολύμων. Κι αὐτὸ διότι ἀπὸ ἐκεῖ ἔχει τὴν καταγωγή της ἡ ὅλη Ἀκολουθία.

Στὴν Ἐνορία μας τελεῖται τὰ τελευταῖα χρόνια μία φορὰ κατὰ τὴν περίοδο τῶν Νηστειῶν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἐφέτος λοιπὸν τελέσθηκε τὴν Πέμπτη 29 Μαρτίου ἀπὸ τὸν Προϊστάμενο τοῦ Ναοῦ μας π.Φιλόθεο καὶ τὸν Διάκονο π.Γεώργιο Μαγκιρίδη, ἐνῷ πολλοὶ προσῆλθον καὶ μετέλαβαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων καὶ δὴ κατὰ τὴν παλαιοτέρα πράξη, δηλαδὴ χωριστὰ τὸ Πανάγιο Σῶμα καὶ τὸ Πανάγιο Αἷμα τοῦ Κυρίου μας.

Ἡ Θεία Λειτουργία ὁλόκληρώθηκε μὲ ἐπίκαιρη ὁμιλία ἀπὸ τὸν λειτουργό.