Ἐτικέττες

, ,

Ἡ Δοξολογία ἐπὶ τῇ Ἐθνικῇ Ἐπετείῳ τῆς 25ης Μαρτίου 1821

στὸν Ἱ.Ναὸ Ἁγ.Γεωργίου Κυψέλης.