Ἐτικέττες

, , ,

Δυστυχῶς γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τὰ πράγματα εἶναι ὅπως δείχνουν. Ἡ Ἐκκλησία θέλει νὰ ἀξιοποιήσει τὴν ἐναπομείνασα περιουσία της πρὸς ὄφελος τοῦ λαοῦ της ἀλλὰ δυστυχῶς κάποιοι δὲν τὴν ἀφήνουν (;). Διαβάστε ἐδῶ τὴν σημερινὴ δήλωση τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας γιὰ τὴν κατάληξη ἐπενδύσεως φωτοβολταϊκοῦ πάρκου στὴν Πεντέλη, τὸ ὁποῖο θὰ ἐνίσχυε τὸ φιλανθρωπικό της ἔργο καὶ θὰ προσέφερε ἐργασία σὲ ἐκατοντάδες ἀνέργους. Πρόθεσή της ἦταν ἡ δημιουργία φωτοβολταϊκοῦ πάρκου καὶ ἡ ἀναδάσωση καὶ προστασία 20.000 στρεμμάτων σ’ ἕνα καμμένο βουνό, τὸ ὁποῖο δύσκολα θὰ ἀνακάμψει ἀπὸ τὶς πρόσφατες καὶ παλαιότερες φωτιές.