Ἐτικέττες

, ,

Δύο νέους Βοηθοὺς Ἐπισκόπους γιὰ τὴν Ἱ.Ἀρχιεπισκοπή μας ἐξέλεξε ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὴν πρόσφατη συνεδρίασής της τὴν περασμένη Πέμπτη 8 Μαρτίου. Πρόκειται γιὰ τὸν Ἀρχιμ.Ἰάκωβο Μπιζαούρτη, μέχρι σήμερα Ἠγούμενο τῆς Ἱ.Μονῆς Πετράκη, ὁ ὁποῖος χειροτονήθηκε σήμερα Κυριακὴ 11 Μαρτίου καὶ ἔλαβε τὸν τίτλο τῆς πάλαι ποτὲ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Θαυμακοῦ καὶ τὸν Ἀρχιμ.Ἀντώνιο Ἀβραμιώτη, Διευθυντὴ τῶν Οἰκονομικῶν Ὑπηρεσιῶν τῆς Ἱ.Συνόδου, ὁ ὁποῖος χειροτονήθηκε χθὲς 10 Μαρτίου καὶ ἔλαβε τὸν τίτλο τῆς πάλαι ποτὲ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Σαλώνων.

Καὶ οἱ δύο θὰ συνεχίσουν νὰ ὑπηρετοῦν στὶς ἴδιες θέσεις ὡς Τιτουλάριοι Ἐπίσκοποι καὶ Βοηθοὶ τοῦ Μακαριωτάτου Ποιμενάρχου μας στὴν Ἱ.Ἀρχιεπισκοπή. Ἡ Ἐνορία μας εὔχεται καὶ στοὺς δύο τὸ “Ἄξιος” καὶ καλὴ διακονία στὴν Ἐκκλησία μας.