Ἐτικέττες

Μὲ τὴν δέουσα λαμπρότητα τιμήθηκε ἡ Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν Ἐνορία μας. Στὸν Ὄρθρο, τὴν Θεία Λειτουργία καὶ ἐν συνεχείᾳ στὴν Λιτάνευση τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων πέριξ τοῦ Ναοῦ μας προεξῆρχε ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ἀχελώου κ.Εὐθύμιος.

Σήμερα τιμήθηκε ἐπίσης ὁ Ἅγ.Νικόλαος ὁ Πλανάς, ὁ ὁποῖος ἑορτάζει τὴν 2α Μαρτίου, ἀλλὰ λόγῳ τῆς Μεγ.Τεσσαρακοστῆς μετατίθεται ἠ μνήμη του κατὰ τὸ πλησιέστερο Σαββατοκύριακο. Προτέθηκε δὲ σὲ προσκύνηση ἐπιτραχήλιο τοῦ Ἁγίου, κειμήλιο τῆς οἰκογενείας τοῦ ἐφημερίου μας π.Παναγιώτη Χαβάτζα.