Ἐτικέττες

, ,

Ἀγαθὴ ἡ συγκυρία φέτος, καθὼς στὶς 19 Φεβρουαρίου, ἡμέρα μνήμης τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, συνέπεσε ἡ Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω, ὅπου διαβάζεται τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Κρίσεως. Ἡ γνωστὴ αὐτὴ περικοπὴ ἀπὸ τὸν εὐαγγελιστὴ Ματθαῖο, ὅπου ἀναδεικνύεται καὶ ἐξαίρεται ἡ ἀγάπη στοὺς ἐλαχίστους ἀδελφοὺς τοῦ Χριστοῦ ὡς τὸ βασικὸ κριτήριο γιὰ νὰ εἰσέλθει ὁ ἄνθρωπος στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Ἡ Ἁγ.Φιλοθέη ὡς γνωστὸν εἶναι ἡ προστάτης τῶν φιλανθρωπικῶν Ἱδρυμάτων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας – καὶ τοῦ δικοῦ μας – τῆς Στέγης Γερόντων καὶ τοῦ Κέντρου Ἐνοριακῆς Ἀγάπης. Ἔτσι λοιπὸν γιὰ ἄλλη μιὰ χρονιὰ τὴν παραμονὴ τῆς ἑορτῆς τελέσαμε τὸν Ἑσπερινὸ στὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγ.Νεκταρίου τῆς Στέγης μὲ ἀρτοκλασία ὑπὲρ ὑγείας τῶν περιθαλπομένων μας, τοῦ προσωπικοῦ, τῶν εὐεργετῶν καὶ δωρητῶν καθὼς καὶ τῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ. Τὴν ἑπομένη, στὸν Ἐνοριακό μας Ναό, τελέσαμε τὸ καθιερωμένο Μνημόσυνο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ἀειμνήστων Κτιτόρων, εὐεργετῶν, δωρητῶν, μελῶν τοῦ Δ.Σ. καὶ φιλοξενηθέντων στὴ Στέγη μας.

Φέτος ὅμως θελήσαμε νὰ κάνουμε καὶ κάτι περισσότερο, κάτι διαφορετικὸ ἀπὸ τὰ προηγούμενα χρόνια. Μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία πραγματοποιήθηκε μέσα στὸν Ἱερὸ Ναὸ μιὰ ἐκδήλωση πρὸς τιμὴν τῆς ἑορταζομένης Ὁσιομάρτυρος Φιλοθέης.

Πανέμορφη ἡ δραματοποίηση τοῦ βίου τῆς Ὁσίας, μὲ τὰ παιδιὰ τοῦ Κατηχητικοῦ νὰ κρατοῦν τοὺς βασικοὺς ρόλους. Τὰ παιδικά της χρόνια, τὸ ἦθός της ἀπὸ τὴ μικρή της ἡλικία, ἡ ἀφιέρωσή της στὸ μοναχισμό, ἡ ἐνασχόλησή της μὲ τὸν πάσχοντα συνάνθρωπο, τὸ μαρτύριό της. Ἡ ἀφήγηση τῶν κειμένων τῶν σχετικῶν μὲ τὴ ζωὴ τῆς Ἁγίας καὶ οἱ διαφάνειες νὰ ζωντανεύουν εἰκόνες, εἰκονίσματα, τόπους ποὺ φέρουν τὰ ἀποτυπώματά της, τὰ ἴχνη ποὺ ἄφησε. Ποιήματα καὶ ψαλμωδήματα ἀπὸ τὰ παιδιὰ καὶ κατανυκτικὰ τροπάρια συντρόφευσαν αὐτὸ τὸ συναξάρι. Τὸ τέλος τοῦ θεατρικοῦ ἔδωσε τὴ σκυτάλη στὴ «σύγχρονη Ἑλλάδα». Ἡ κρίση, ἡ ἀβεβαιότητα, ἡ νέα φτώχεια ἀποτελοῦν πρόκληση γιὰ ὅλους μας. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς ἀπαντᾷ ποικιλότροπα, σὲ διάφορα ἐπίπεδα. Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸ συνάνθρωπο ἀποτελοῦν στοιχεῖα τοῦ «εἶναι» τῆς Ἐκκλησίας. Βρίσκονται στὸν πυρῆνά της. Καὶ τώρα ἐκφράζονται καὶ πάντα θὰ ἐκφράζονται καὶ θὰ δίνουν καρποὺς ἀγλαούς, ποὺ θὰ γλυκάνουν τὴν ἀποπροσανατολισμένη ἑλληνικὴ κοινωνία. Ὄχι γιὰ νὰ ἐπιδείξουμε ἀριθμούς, ἀλλὰ γιὰ νὰ στοιχήσουμε στὸ παράδειγμα τῆς Ἁγίας Φιλοθέης, στὴν προτροπὴ τοῦ Εὐαγγελίου, στὸ ἐὰν δὲν ἔχω ἀγάπη γίνομαι «χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον».

Εὐχαριστίες ὀφείλονται στὸν Τομέα Ἐπιστημόνων τοῦ Ὀρθοδόξου Συλλόγου «Ὁ Μέγας Βασίλειος», μέλη τοῦ ὁποίου προετοίμασαν αὐτὴ τὴν ἐκδήλωση καὶ τὴν παρουσίασαν στὸ Ναό μας. Τοὺς εὐχαριστοῦμε ὅλους, τὸν καθένα προσωπικά. Εὐχαριστίες στοὺς Κατηχητὲς καὶ στὰ παιδιὰ τῆς Ἐνορίας μας ποὺ πλαισίωσαν αὐτὴ τὴ γιορτή. Εὐχαριστοῦμε ὅλους ὅσοι παρευρέθησαν στὴν ἐκδήλωση καὶ εὐχόμαστε ὁ Κύριός μας διὰ πρεσβειῶν τῆς Ἁγίας Ἐνδόξου Ὁσιομάρτυρος Φιλοθέης νὰ μᾶς ὁδηγήσει σὲ πνευματικὰ καρποφόρα Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ καὶ νὰ δώσει σὲ ὅλους πλούσιες εὐλογίες στὴ δύσκολη περίοδο ποὺ διανύουμε. Τὴν εὐθύνη τῆς διοργάνωσης εἶχε ὁ Ὑπεύθυνος τῆς Ε.Ν.Ε. π.Παναγιώτης Χαβάτζας.