Ἐτικέττες

,

Συνεχίζονται οἱ κατηχητικές μας συνάξεις κάθε Κυριακὴ στὸ Πνευματικό μας Κέντρο (Κεφαλληνίας 19, α΄ ὄροφος). Ἔτσι λοιπὸν πραγματοποιοῦνται στὶς 11 τὸ πρωὶ οἱ ἐξῆς συναντήσεις:

Κατώτερο  (4-9 ἐτῶν)

μὲ τὶς κατηχήτριες Ἀναστασία καὶ Ἐλισάβετ Μωραΐτη

Μέσο  (10-14 ἐτῶν)

μὲ τὶς Σταματίνα Κομνηνοῦ, Χριστίνα Νικογιάννη καὶ Νίκο Κουτσογιάννη καὶ

νώτερο (14-17 ἐτῶν) μὲ τὸν Σταῦρο Αναγνωστόπουλο.

Ὁ ὑπεύθυνος τῆς Ε.Ν.Ε. π.Παναγιώτης μὲ τοὺς κατηχητὲς καὶ δασκάλους τῶν δωρεὰν μαθημάτων τῆς Ἐνορίας μας