Ἐτικέττες

,

Στὴν Ἐνορία μας καὶ διὰ τῆς Ἐνοριακῆς Νεανικῆς Ἑστίας παρέχονται δωρεὰν μαθήματα ἁγιογραφίας, κιθάρας, Ἀγγλικῶν, Ἰταλικῶν καὶ Ἠλεκτρονικῶν Ὑπολογιστῶν σύμφωνα μὲ τὸ ἑξῆς Πρόγραμμα:

 Κιθάρα κάθε Σάββατο ἀπὸ τὸν Δημ.Γλαρὸ

Ἁγιογραφία κάθε Τρίτη καὶ Πέμπτη 6-8μ.μ. ἀπὸ τὸν Χαρ.Παπατραγιάννη

Ἀγγλικὰ διδάσκουν σὲ ἐπίπεδο Lower, C καὶ B οἱ Ἑλένη Παυλίδου, Μαρία Χομπιτάκη καὶ Εὐφροσύνη Βλαχάκη

Ἰταλικὰ κάθε Τετάρτη 6-8μ.μ. ὁ Γιῶργος Φερετζάκης

Ἠλ/κοὺς ὑπολογιστὲς ὁ Χαρ.Ἀσημακόπουλος κάθε Πέμπτη 6-8μ.μ.

Πληροφορίες: 9.00-13.00 ἀπὸ Δευτέρα ἕως Παρασκευὴ στὸ τηλ. τῆς Γραμματείας τῆς Στέγης Γερόντων· 210-8227845.