Ἐτικέττες

, ,

ΕΟΡΤΗ ΟΣ.ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΘΗΝΑΙΑΣ

ΚΑΙ

ΚΤΙΤΟΡΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τὴν 19η Φεβρουαρίου, ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῆς Ὁσ.Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, ἑορτάζουν τὴν προστάτιδά τους τὰ φιλανθρωπικὰ Ἱδρύματα καὶ τὰ Ἐνοριακὰ Φιλόπτωχα Ταμεία τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Τὴν Ὁσ.Φιλοθέη θὰ τιμήσει τὸ Ἐνοριακό μας Φιλόπτωχο Ταμεῖο μὲ τὴν τέλεση τοῦ Ἑσπερινοῦ στό Ἱ.Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγ.Νεκταρίου τῆς Στέγης Γερόντων (Κεφαλληνίας 19) τὸ Σάββατο 18 Φεβρουαρίου στὶς 5.30μ.μ.

Κατ’ αὐτὸν θὰ τελεσθεῖ Ἀρτοκλασία ὑπὲρ τῶν Δωρητῶν, Εὐεργετῶν, τῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ., τοῦ Προσωπικοῦ τῆς Στέγης καὶ τῶν περιθαλπομένων.

Τὴν ἑπομένη, Κυριακὴ 19 Φεβρουαρίου, στὸν Ἐνοριακό μας Ναὸ θὰ τελεσθεῖ μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία Ἱ.Μνημόσυνο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν Κτιτόρων τῆς Στέγης Γερόντων.

Ἐκ τοῦ Ἐ.Φ.Τ.