Τὴν προσεχῆ Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου μετὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου καὶ τῶν Χαιρετισμῶν στὴν Θεοτόκο στὰ πλαίσια τῶν ἑβδομαδιαίων συνάξεων νέων τῆς Ἐνορίας μας θὰ μιλήσει ὁ ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ μας καὶ ὑπεύθυνος τῶν συνάξεων αὐτῶν π.Παναγιώτης Χαβάτζας μὲ θέμα: «Ἀνάγνωση καὶ σχολιασμὸς στὶς Κατηχήσεις τοῦ Ἁγ.Κυρίλλου Ἱεροσολύμων».

Ὥρα ἐνάρξεως: 8.00μ.μ.