Ἐτικέττες

«Νέοι καὶ Ἐκκλησία».

Θέμα πάντα ἐπίκαιρο. Κεντρίζει τὴν ποιμένουσα Ἐκκλησία, τὴν ψυχὴ τοῦ κάθε πιστοῦ. Ἡ ἐποχή μας φαίνεται νὰ τὸ ἀναδεικνύει στὶς πιὸ ὀδυνηρές του διαστάσεις.

Ἐρωτήματα ὅπως: Γιατί νὰ πιστεύσει ἕνας νέος στὸ Θεό; Γιατί νὰ στεγάσει τὴν πίστη του κάτω ἀπὸ τὴ στέγη τῆς Ἐκκλησίας; Πῶς νὰ συντονίσει τὰ σκιρτήματα τῆς νεανικῆς του ὕπαρξης μὲ αὐτὸ ποὺ προτείνει ἡ Ἐκκλησία, ποὺ τοῦ φαίνεται ἴσως τόσο στατικό, τόσο ξένο καὶ μακρινό; Ἀπ’ τὴν ἄλλη: Ἡ αἴσθηση τοῦ ἀδιεξόδου τοῦ κόσμου. Ὅτι χωρὶς Θεὸ ὅλα ἐπιτρέπονται. Τί νόημα ἔχει ἡ ζωὴ χωρὶς Θεό;

Ὁδηγὸς σ’ αὐτὴν τὴν περιδιάβαση, στὴ Σύναξη τῆς 6ης Φεβρουαρίου ἦταν  ὁ Νίκος Ποθητός, ὑπ. Δρ. Η/Υ, ἕνα νέο παιδὶ τῆς Ἐνορίας μας. Ἀναδείχθηκε ἡ ἀνάγκη τῆς κοινότητας, τῆς ἐν Χριστῷ κοινωνίας τῶν προσώπων, ὡς ἀδελφῶν, ὡς παιδιῶν τοῦ Θεοῦ, τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης, τῆς προσφορᾶς ὄχι μόνο τοῦ ἔχειν, ἀλλὰ καὶ τοῦ εἶναι.

Εὐχαριστίες στὸν ὁμιλητὴ καὶ σὲ ὅσους συμμετεῖχαν σ’ αὐτὴ τὴ συνάντηση.

Advertisements