Ἐτικέττες

  

Στοὺς δύσκολους καιροὺς ποὺ ζοῦμε ἡ Ἐκκλησία κάνει πράξη τὰ λόγια Ἰησοῦ Χριστοῦ «ἀγαπᾶτε τὸν πλησίον σας», ἔτσι τὴν Τρίτη 31 Ἰανουαρίου τὸ γραφεῖο Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ὑπὸ τὶς ὁδηγίες τοῦ πατρὸς Ἀντωνίου Καλλιγέρη βρέθηκε στὸ Ροὺφ ὅπου καὶ παρεῖχε φαγητὸ σὲ δεκάδες ἀστέγους.

Ἐκ μέρους τοῦ Ἱ.Ναοῦ Ἁγ.Γεωργίου Κυψέλης σ’ αὐτὴν τὴν ὡραιότατη προσπάθεια ἔλαβε μέρος ἡ Νεότητά του, προσφέροντας φαγητὸ καὶ πνευματικὴ ζεστασιὰ μέσα ἀπὸ ὄμορφους διαλόγους.

Ἡ Νεότητα τοῦ Ἱ.Ν.Ἁγ.Γεωργίου