ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ
Τηλέφωνον ἐπικοινωνίας: 210-82.12.667 – Fax: 210-82.12.695

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΝΑΡΗ
Τηλέφωνον ἐπικοινωνίας: 210-82.19.628

ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ
Ι.Ν.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ
Τηλέφωνον ἐπικοινωνίας: 210-82.27.845 – Fax: 210-82.21.766

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
eftag@otenet.gr – megalomartys@gmail.com