ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βυζαντινὴ Ἁγιογραφία

 

Ἡ Βυζαντινὴ Ἁγιογραφία, ἐκτὸς ἀπὸ μία ἄρτια αἰσθητικὰ ζωγραφική, μιὰ εἰκαστικὴ ἱστόρηση θύμησης, μιὰ ἀπεικόνιση γεγονότων καὶ προσώπων,

κυρίως ἐκφράζει τὸ δόγμα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ μέσα, ὅπου ὁ κάθε ἄνθρωπος ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸν Θεό.

Ὀρθῶς ὀνομάστηκε ἡ Ἁγία Γραφὴ γιὰ τοὺς ἁπλοὺς καὶ τοὺς ἀγραμμάτους, ὡς μία ὀπτικὴ Θεολογία. Ὅ,τι ὁ λόγος μεταδίδει διὰ τῆς ἀκοῆς, ἡ Ἁγιογραφία τὸ μεταδίδει μὲ τὴν παράσταση. Οἱ εἰκόνες ὁμιλοῦν στὴν καρδιὰ τῶν ἀνθρώπων καὶ κάθε ψυχὴ ἡ ὁποία κοιτάζει αὐτὲς τὶς Θεῖες μορφές, ἐπιτυγχάνει τὴν ἄμεση πνευματικὴ καὶ ψυχικὴ ἐπαφὴ μὲ τὸν Θεὸ καὶ τοὺς Ἁγίους Του, ὥστε νὰ γίνεται δυνατὸν νὰ μεταβιβάζονται διὰ μέσου τῶν εἰκόνων οἱ προσευχὲς τῶν πιστῶν στὸ πρωτότυπο. Ἑπομένως δὲν προσκυνοῦμε τὴν εἰκόνα «ὡς Θεό», δὲν προσκυνοῦμε τὴν ὕλη, ἀλλὰ τὸν εἰκονιζόμενο, διότι «Ἡ…τῆς εἰκόνος τιμὴ ἐπὶ τὸ πρωτότυπον διαβαίνει» λέει σαφέστατα ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός. Κατανοοῦμε λοιπὸν ὅτι, ἡ ὕπαρξη τῶν εἰκόνων εἶναι ἀναγκαία καὶ χρήσιμη καὶ ἀπὸ παιδαγωγικὴ ἄποψη.

 

Χ. Παπατραγιάννης