ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

Σημείωμα Δασκάλου

 

Πρὶν ἀπὸ 17 χρόνια περίπου, συναντήθηκα μὲ τὸν πατέρα Παναγιώτη Χαβάτζα καὶ τὸν πατέρα Γεώργιο Γανωτῆ, στὸ πλαίσιο τῶν δραστηριοτήτων τῆς Νεότητας καὶ ἀποφασίσαμε νὰ δημιουργήσουμε ἕνα τμῆμα, στὸ ὁποῖο θὰ γίνονταν μαθήματα Βυζαντινῆς Ἁγιογραφίας.

Ξεκίνησε ἕνα ταξεῖδι, μὲ δεκάδες μαθητὲς ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια ὑπὸ τὴν σκέπη καὶ τὴν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς μαθητές, μερικοὶ πέρασαν γιὰ λίγο, ἀλλὰ οἱ περισσότεροι ἔχουν μείνει πιστοὶ μέχρι σήμερα. Στὴν πορεία συναντήσαμε μικρὰ προβλήματα καὶ δυσκολίες ποὺ ξεπεράστηκαν ὅλα μὲ πολλὴ ἀγάπη, καλὴ θέληση καὶ διάθεση νὰ συνεχίσουμε, ὥστε νὰ φθάσουμε σήμερα μέχρι ἐδῶ, μὲ μεγάλο κερδισμένο ἐμένα!!!

Γιατὶ σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ ταξεῖδι, ἡ δική μου προσφορὰ εἶναι μικρή, μπροστὰ στὴν τόση ἀγάπη ποὺ ἔχω πάρει ἀπὸ ὅλους, ποὺ μοῦ φτάνει γιὰ μία ζωή!

Εὐχαριστώ

Χ.Παπατραγιάννης