ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

Βιογραφικό

 

Γεννήθηκα στὴν Κυψέλη τὸ 1951. Πήγα στὸ 15ο Γυμνάσιο-Λύκειο Κυψέλης καὶ στὸ Ἀττικὸ Λύκειο Παπαϊωάννου  ἀπὸ ὅπου καὶ ἀποφοίτησα. Ἔπειτα ἀπὸ ἐπιτυχεῖς ἐξετάσεις στὸ Σχέδιο, εἰσήχθην στὴν Σχολὴ Διακόσμησης καὶ Γραφικῶν Τεχνῶν Δοξιάδη (τριετὴς φοίτηση), ὅπου ἀποφοίτησα μὲ βαθμὸ λίαν καλῶς. Ἐνῶ ὅμως φοιτοῦσα ἀκόμη στὴ Σχολή, γνώρισα τὸν Ἁγιογράφο Γιῶργο Γρίβα, ὅπου καὶ μυήθηκα στὰ μυστικὰ τῆς Βυζαντινῆς Ἁγιογραφίας, ἡ ὁποία ἔγινε ἀπὸ τότε ἡ μεγάλη μου ἀγάπη. Ἔτσι ἀφήνοντας στὴν ἄκρη τὸ ἀντικείμενο τῶν προηγουμένων σπουδῶν μου  προσκολλήθηκα σὲ αὐτήν. Εἶμαι πολλὰ χρόνια μέλος τοῦ Πανελληνίου Συλλόγου Ἁγιογράφων (ΠΑΣΥΑ). Ἔχω τὴν τιμὴ καὶ τὴν εὐλογία εἰκόνες μου φορητὲς νὰ βρίσκονται σὲ ἀρκετοὺς ναοὺς στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικὸ καὶ νὰ ἔχω ἁγιογραφήσει ἐξ ὁλοκλήρου ἢ ἐν μέρει ναοὺς στὴν Τῆνο, τὰ Κύθηρα, τὴν Ἀθήνα, τὴν Θήβα, τὸ Μεγάλο Πεῦκο κ.ἀ.