ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 6:00μ.μ.-8:00μ.μ. (Τμῆμα ἀρχαρίων)

Πέμπτη 6:00μ.μ.-8:00μ.μ. (Τμῆμα προχωρημένων)

Με τον δάσκαλο αγιογράφο, κύριο Χαράλαμπο Παπατραγιάννη.