ΑΡΧΙΚΗ

«Μεγαλομάρτυς»

Ὁ Ἅγιος Γεώργιος εἶναι καὶ τιμᾶται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας ὡς Μεγαλομάρτυς, ἀφοῦ ὡς μάρτυρας πάσχει χάριν τοῦ «Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου». Ὡς μαθητὴς πάσχει μὲ τὸν Διδάσκαλο καὶ τώρα πλέον πρεσβεύει στὸν θρόνο Του γιὰ ἐμᾶς.
Μάρτυρας ὅμως εἶναι καὶ ὁ καθένας ποὺ δίνει τὴν μαρτυρία του γιὰ τὴν νέα πραγματικότητα ποὺ φέρνει ὁ ἐρχομὸς τοῦ Παρακλήτου, τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὸν κόσμο. Ὅτι δηλαδὴ μποροῦμε νὰ ζήσουμε ἀπὸ τώρα τὴν χάρη τοῦ Παραδείσου. Μποροῦμε νὰ γίνουμε κοινωνία ἁγίων· ἀπὸ ἐμᾶς ἐξαρτᾶται…

Τὸ blog μας

πλῶς ἀξιοποιοῦμε κι αὐτὴν τὴν δυνατότητα ποὺ μᾶς προσφέρει ἡ τεχνολογία γιὰ τὴν διάδοση τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἴσως μὲ ἕναν εὐκολότερο τεχνικὰ τρόπο…